UX-plus

  

Studio MP heeft vorm, interactie en inhoud laten samenkomen in deze specialistische website op gebied van User Experience.

De uitdaging

UX-plus zocht de samenwerking met Studio MP om een User Experience website te ontwikkelen. Een mooie uitdaging, omdat de User Experience van deze website extra belangrijk is. UX-plus leverde expert reviews, eye tracking onderzoeken en usability onderzoeken.

De aanpak

Ik wilde mensen meenemen in een reis. Deze reis had op iedere pagina een verhaal te vertellen met een vaste, taakgerichte, opzet. Dit helpt bezoekers om de website snel te begrijpen en daardoor ook te waarderen. Op iedere pagina worden vervolgstappen aangegeven zodat bezoekers niet zelf hoeven te kiezen waar ze naartoe gaan. Het geheel is een website met een briljant User Experience.

UX Plus

Start met Studio MP